147
روز
روزشمار جشنواره و نمایشگاه
چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی،فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)
جانمایی شرکت های خصوصی

جانمایی غرفه شرکت های خصوصی

قابل توجه کلیه متقاضیان ارجمند جهت حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

ضمن سپاس و قدردانی از حضور ارزشمند شما که موجب غنای هرچه بیشتر این رویداد باشکوه ملی خواهد شد، ضمن ارائه نقشه کلی نمایشگاه و جانمایی غرفه ها، توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم:

1- پس از مشاهده جانمایی، ضروری است کلیه متقاضیان، آیین نامه موجود در این صفحه را تکمیل و نهایتا تا تاریخ 10 آبان ماه 1397 به دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه به شماره 83532166-021 فکس نمایند. بدیهی است دریافت غرفه منوط به تکمیل و ارسال آیین نامه مذکور می باشد. دانلود فایل آیین نامه

2-از آنجا که جانمایی غرفه ها با درنظر گرفتن فاکتورهای متعددی از جمله تعداد محصولات مجوز دار، نوع و حجم  فعالیت شرکت و ... توسط کمیته ای تخصصی و حداکثر دقت نظر و درنظر گرفتن مصالح تک تک شرکت ها و نیز اهداف کلی نمایشگاه صورت گرفته است،  امکان هیچگونه جابجایی نمی باشد.(طبق بند 4 آیین نامه حضور)

3- از آنجا که واگذاری غرفه ها رایگان می باشد، درصورتیکه شرکت به هردلیلی، امکان حضور در این رویداد را ندارد ضروری است نهایتا تا تاریخ 15آبان ماه، مراتب را کتبا به دبیرخانه اجرایی اعلام نماید. در غیر اینصورت با غایبینِ بدون اطلاع قبلی، برخورد حقوقی و قانونی خواهد شد و طبق مقررات، شرکت مذکور(غایب)ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

4-طبق قانون چهارمین جشنواره و نمایشگاه، فروش محصولات به شرط دارا بودن مجوزهای بهداشتی لازم از وزارت بهداشت، بلامانع می باشد. و فروش محصولاتی که فاقد مجوز از وزارت بهداشت هستند ممنوع می باشد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد(بدیهی است درصورتیکه شرکت چندین نوع محصول دارد، صرفا اجازه فروش محصولات مجوزدار را دارد و مجاز به فروش محصولات فاقد مجوز یا در حال کسب مجوز نمی باشد.)

5- درخصوص پذیرایی، امکانات پذیرایی درمحل مصلی هماهنگ شده است و درصورت تمایل، غرفه داران می توانند اقدام به خریداری غذا و پذیرایی از پیمانکار مصلی مستقر در محل نمایند.

6- متراژ تمامی غرفه ها 9 متر (با ابعاد 3.3 در 3.3 و ارتفاع مجاز 2.5 متر) می باشد. غرفه های بزرگتر نیز با ابعاد 18 متر(ترکیب دو غرفه 9 متری) می باشند.

7-زمان تحویل غرفه برای عموم غرفه داران روز شنبه مورخ 1397/08/19 ساعت12:00ظهر به بعد و برای آن دسته از شرکت هایی که تمایل به غرفه سازی دارند، روز جمعه مورخ 1397/08/18 ساعت 12:00 ظهر به بعد می باشد. لازم به یادآوری می باشد که درصورت عدم تحویل، تجهیز و آماده سازی غرفه و نیز غرفه سازی، تا 12 ساعت پیش از افتتاحیه، کمیته اجرایی نمایشگاه مجاز به واگذاری غرفه به غیر می باشد.

8- پلان نمایشگاه

 

باآرزوی موفقیت و سربلندی
دبیرخانه اجرایی چهارمین جشنواره و نمایشگاه 

 

 

جهت جستجو نام کاربری یا شماره ثبت شرکت از کلید ctrl+f استفاده نمایید

لیست شماره غرفه

 

نام کاربری شماره ثبت شرکت شماره غرفه
17f.abadi@gmail.com 9672096062 3106
a.n.masoudi@gmail.com 286010 415
A.pourfard@yahoo.com 479931 224
a.shahidi@gmail.com 370282 2147
a.shahmolla@gmail.com 466263767 255
a.shekari84@yahoo.com 361909 429
a_h_bakhtiyari@yahoo.com 1206 3113
a_p_h_m_p@yahoo.com 3124 538
a_vaseghi@yahoo.com 60770 3103
aaabohamzeh@gmail.com 499800 583
abadis.company@yahoo.com 42797 101
abbas.khodie@gmail.com 2980 432
abbasi.zahraa1394@gmail.com 2096 126
abdolahi.hani@yahoo.com 17576 3129
abi.mohsen@yahoo.com 1942 125
abi_ziarati@yahoo.com 97624 115
abooaligolzary@gmail.com 441058 2127
abrishamalborz@gmail.com 16218 4123
adelabdi31@gmail.com 487 431
adibeksir@yahoo.com 1356 152
adsaco.pharmaceutic@gmail.com 35472 536
afjey94@gmail.com 9.00009E+19 4133
aftaygoleh@yahoo.com 37622 574
ah3843@gmail.com 16168 311
ahmadipour7@yahoo.com 493 4131
ahmadpoor77@gmail.com 14579 582
ahmadreza_naghavi@yahoo.com 50698 2172
aidin_zibaei@yahoo.com 473192 303
akram_vlyy@yahoo.com 258 229
Alemiplus@yahoo.com 15221 2166
ali.asadi.198@gmail.com 5690 165
sahar.morade.1395@gmail.com 425800 380
alidad.ab@gmail.com 4145 230
alikordi@lepcoo.ir 1924 455
alirezatafvizi@gmail.com 640514 252
almaeech@gmail.com 2743 393
aloeakhtarabad@gmail.com 2197997 466
amazooji@yahoo.com 477446 556
amin.ashkezari311@gmail.com 226 129
amir.jalalian@ymail.com 352 419
amir4amel@gmail.com 12670 564
amiraliayat11@gmail.com 31225 406
amitisgen@gmail.com 449176 337
anaexir12@gmail.com 469503 560
apkaco@yahoo.com 1.2151E+11 4126
arams669@yahoo.com 12786 168
arashabdi965@gmail.com 1957 2159
arhz20005@gmail.com 4402 249
arjmandetajaddini@gmail.com 12851 183
armaghantabiat@yahoo.com 195467 387
arminraisi@yahoo.com 37450 522
asal2008.8694@yahoo.com 4567 2141
asale_meda@yahoo.com 4221 2133
asef_iran@yahoo.com 14072 214
askarzade.ali@gmail.com 19421 242
a-sonboli@sbu.ac.ir 469435 504
asraclinic@gmail.com 33323 569
astan.qods.razavi@gmail.com 17 236
ataghius@yahoo.com 30600 427
atinegaremehr@gmail.com 210579 388
atn1393@yahoo.com 32004 162
atsh1389@gmail.com 20386 443
ayad2006@gmail.com 284 451
ayg_kfp@yahoo.com 12949 4134
azhyaneh.co@gmail.com 7650 3128
azita96feizi@gmail.com 1116 562
b.niktabe7@yahoo.com 7903 434
b14000b@gmail.com 8555 575
baharmortezavi@gmail.com 7474 492
Bakhtiary65@gmail.com 3592 3123
baspar.dsb@gmail.com 13386 326
beheshteh_d@yahoo.com 495898 2170
behindokht@gmail.com 12893 175
behnam_nemati@yahoo.com 12052 246
behroo.plants@yahoo.com 12173 220
behtadaru@yahoo.com 51947 540
behzist.airic.novin.daru@gmail.com 1723 513
biosafetysocietyofiran@gmail.com   330
bitter_tannin@yahoo.com 1153 409
bokhartaghtir@gmail.com 31675 2128
bonyad.dz@yahoo.com 245 416
bonyad_d.z@yahoo.com 515632 498
bornakombucha@gmail.com 2452058017 460
bt.vida@yahoo.com 512477 515
c.golabekashan@yahoo.com 6333 254
caspian.leech@gmail.com 11599 3105
cassia_ir@yahoo.com 245424 396
ceo.amitis@gmail.com 55702 163
ceo.secretary@magnolia-flavor.com 1642 428
crm.servina@gmail.com 351112 490
crm1393@yahoo.com 453457 440
dada_all80@Yahoo.com 219470 471
danaei7@yahoo.com 14031 144
danakasian@gmail.com 5985 481
danesh_malaki@yahoo.com 111 4119
daneshnet@gmail.com 6266 306
daramanorganic@gmail.com 475666 124
darbandtea@gmail.com 46804 398
daroushafapadideh@gmail.com 12979 578
darubarg.co@gmail.com 99 478
darvashgiahekhazar@yahoo.com 1350 329
dastchinco@gmail.com 1598 417
davodfarzami@gmail.com 6654 3108
depi5661@gmail.com 74812 480
Dinimehri@gmail.com 523956 122
drhalehtajadini@gmail.com 12167 4107
drshamsaie@gmail.com 4345 172
drsmamr@gmail.com 510423 151
dz.bonyad@yahoo.com 50941 3121
e.badri1990000@gmail.com 914 2175
e.chavoush@gmail.com 506054 563
e.kamali@yahoo.com 4383 2164
e.manouchehrirad@gmail.com 2995 2162
ebrahim259co@yahoo.com 1.39555E+11 465
eebrahimabadi@gmail.com 16676 413
ehsannasimi@chmail.ir 11694 452
elham_shahi66@yahoo.com 380908 2124
etemadi4kh@yahoo.com 466411 576
exclusivemte@gmail.com 306 430
ezzatib@gmail.com 13365 408
f_heshmati@ymail.com 17628 107
Fahame.Ghanbarzadeh@gmail.com 243706 237
faramarz_mzd@yahoo.com 55885 4127
faramarzi.akbar@yahoo.com 4390 319
farrokhi_hadi@yahoo.com 2968 3104
fatemeh_askari2002@yahoo.com   322
fatemeh.ha066@gmail.com 229054 411
fatemeh.samadi69@yahoo.com 12077 423
Fatemehheidari615@gmail.com 1398 484
feedar.gharch.royan.javan@gmail.com 493721 346
fereshtehsafarinejad@yahoo.com 350368 529
floristtea@gmail.com 45114 3117
flowers.heravi@gmail.com 197117667 320
fmoradi07@gmail.com 151 442
forse.sfe.co@gmail.com 4904 180
fsheidian@gmail.com 50172 4116
ganji61.siamak@yahoo.com 2784 120
gdmadakto@gmail.com 9750 4106
geneticskaraj@yahoo.com 29273 3122
gh0029@yahoo.com 577 3111
ghafghazi.gh71@gmail.com 481827 571
ghazaa@gmail.com 1256 3126
ghebadi@yahoo.com 425193 486
ghorbanih1369@yahoo.com 0 349
ghourchian@ut.ac.ir 456634 4121
golchin_tafresh@yahoo.com 377 210
golghatretoos@yahoo.com 10814 403
golkoohtea@gmail.com 26282 381
golshan_ta@yahoo.com 13873 176
gtootia97@yahoo.com 57058 174
h.khaji@gmail.com 6108 238
h.philosophy@yahoo.com 41246 2169
hadi18133@yahoo.com 59784 470
haghgoo313@yahoo.com 31112 304
hajipour_hamed@yahoo.com 485926 4103
hajtalebihasan@gmail.com 23993 462
hakimteb@gmail.com 510299 584
hamed_norolahi@yahoo.com 58391 2129
hamedaraz69@gmail.com 10452 114
hamedfarahani407@yahoo.com 10682 324
Hanaorganicfood@gmail.com 1111 2138
hanie.pazoki75@gmail.com 22617 4128
hansel.azimi@gmail.com 362821 507
hashemi@edmansaffron.com 10287 450
hedayati133@gmail.com 413089 2131
hgorji@tezlabs.com 2007 545
hiradmoayeri@yahoo.com 576 401
hmeftahi@yahoo.com 1483 309
hosnadamnoosh@yahoo.com 443 3116
hosnazbio@yahoo.com 7240 457
hosseini13497@yahoo.com 4367 217
Hosseinmehrani47@yahoo.com 91143 448
hossien.azad@gmail.com 373 4130
hoszeinali@yahoo.com 1723 215
igoodarznia@yahoo.com 471872 414
imanexiroliveoil@yahoo.com 468991 494
imendaroo@gmail.com 15590 4113
info.irantms@gmail.com   4110
info.noshadco@gmail.com 37834 570
info@armaghandistribution.com 325449 531
info@aromede.com 6188 4101
info@baharestan.co.ir 5735 103
info@booali.ir 2499 557
info@darmangiah.com 0 4100
info@darudarmanco.com 169845 501
info@dorsatech.ir 27325 2148
info@giahdaneh.com 7099 390
info@golavand.com 2722 117
info@herbalexir.com 24259 473
info@imanmehr.com 73240 383
info@kamvar.co 8105 496
info@kousheshkesht.com 3834 248
info@ksp-rc.com 317032 2165
info@mahnaa.com 29887 157
info@mehr-e-giah.com 389477 379
info@merspharma.com 19762 3118
info@monirexpo.com 349307 3131
info@morvaridmedia.com 2586 446
info@namagol.com 15680 310
info@nanomed.ws 487767 475
info@orazan.com 452154 2137
info@parsazim.com 941501 2142
info@parsgroasis.com 16922 2161
info@rasayesh.com 31307 3133
info@razanpharmed.com 342585 532
info@rnj-co.ir 21494 519
info@romiro.ir 500633 4129
info@salimaria.com 405158 399
info@setareh-sabz.com 445009 204
info@sinafaravar.com 41928 534
info@snkco.com 4437 384
info@tabadarou.com 392917 530
info@tagbiotek.com 245854 508
info@Taghdisherb.com 29804 573
infoaspian@yahoo.com 42794 568
IRAN_DASHTYAR@Yahoo.com 9529 245
irandokht.khanjani@gmail.com 62246 158
iraniantebcom@gmail.com 13245 497
irankargozar@gmail.com 65821 405
j666.amir@gmail.com 12821 546
jalal.abbasian@gmail.com 57247 307
jamsahar1325@gmail.com 439414 201
jamshidimashalah@gmail.com 17202 2134
jghassemi@yahoo.com 9672102226 3109
ka.yousefzadeh@gmail.com 9109 348
kaboli1396@yahoo.com 357238 505
kalane_azar@yahoo.com 21261 2174
kamali_biotech@yahoo.com 464020 435
kami_13251@yahoo.com 8867 315
kanellitaa@gmail.com 19534 444
karimi3040@yahoo.com 3939 469
kayvanvahedi@gmail.com 18609 3119
kbmedical.plants@yahoo.com 11058 493
keydaruco@gmail.com 424822 548
kh.hasanvand1364@yahoo.com 0 313
khatoonbehzadi@gmail.com 1037 4125
khorraman@gmail.com 1536 549
kia.ghavamzadeh@gmail.com 349665 520
kimia.phytopharm@gmail.com 53951 511
kimiagartoos@yahoo.com 11167 533
kmesami1989@gmail.com 614 2154
kobodena@gmail.com 7406 436
kolahgar@gmail.com 3466 4118
koohrang.honey.co@gmail.com 240984 2158
ktp_pharma@yahoo.com 408959 509
kuhdarou@yahoo.com 2555 468
ladanghasemi.lg@gmail.com 17882 302
lajevardi98@yahoo.com 10862 2125
ldamini@gmail.com 8967 397
lgolseeledar76@gmail.com 3274 253
m.a.beak77@gmail.com 1842 2168
m.amin264.kavehie@gmail.com 283 316
m.arbabzehi@yahoo.com 2863 207
M.dadpour@amarant-grp.com 1433 3114
m.estilaei@gmail.com 4020 543
m.hossein.kardan@gmail.com 21346 441
m.jootan@gmail.com 373478 567
m.malekzadeh1345@gmail.com 521262 385
m.may7kela@yahoo.com 42137 483
m.mehrvarzan1991@gmail.com 15310 4124
m.pichand85@gmail.com   335
m.s.setayesh103@gmail.com 441 341
m_mamory@yahoo.com 46130 119
m_rahimy@ut.ac.ir 29565 213
m_Rajabi@barijessence.com 1028 541
maadteb2@gmail.com 478481 420
mahboub_hosseini@yahoo.com 9806 2130
mahdavi.mut@gmail.com 338928 305
mahdi.ebrahimi@ut.ac.ir 45130 514
mahdi38610@yahoo.com 13241 182
mahdihajilary@gmail.com 11699 577
mahmoodi_maryam@yahoo.com 497369 3124
mahnazhojati@yahoo.com 461371 544
mahsa_rahanjam@yahoo.com 1100566 2135
mahvinfoodind@gmail.com 20960 2140
majd13000@yahoo.com 269 164
majdniaf.2007@gmail.com 372827 2171
majid349@yahoo.com 55220 418
maneliaghaee@yahoo.com 1412 517
mansour4737@gmail.com 883245 208
mansourehsharifi13@yahoo.com 61802 160
mansuriel97@gmail.com 1234 325
Marjan.shahverdi@yahoo.com 3429 112
mark@golavand.com 338764 461
marketing@toliddaru.ir 249619 524
maryam.roostaie.a@gmail.com 1091 421
maryam.rostami11@gmail.com 6925 425
maryam_23634@yahoo.com 0 2156
maryam_rezaie93@yahoo.com 490547 2155
maryam6384@yahoo.com 16636 453
maryamnozari64@yahoo.com 521521 499
maryampas@yahoo.com 9824 485
mashalsabzara@gmail.com 2982 239
matbahar@yahoo.com 394705 2173
mb.kamali1987@gmail.com 17512 171
mbnasiri@yahoo.com 242 2157
mdpbook@gmail.com 7530 3112
mehdi.jayez@gmail.com 186015 321
mehdi.noorzad70@gmail.com 52434 3132
mehdi9171@yahoo.com 1173 537
mehdifarivar@yahoo.com 154646429 121
mehdisemnan20@gmail.com 471472 314
Mehrnaz_abdolahi@yahoo.com 11840 173
MESKANDARSOLB@YAHOO.COM   333
meybodomran@gmail.com 541 3125
mhbhamedmhamed@yahoo.com 2801 2167
migraincut 286 550
mim.karimi@yahoo.com 516613 458
mmirjahani@aol.com 205991 2151
mohagheghi56@gmail.com 6153 127
mohajeria@mums.ac.ir 48674 527
mohamad.arezi@gmail.com 5891 130
mohamad.kazemrashidi@yahoo.com 10816 4108
mohamad_bagheri1190@yahoo.com 12380 3120
mohammad68ahmadi@yahoo.com 12404 3127
mohsen.salimifard@gmail.com 898 104
mohsen7944@gmail.com 2324 561
moieni_a@modares.ac.ir 242539 342
mojtaba.naseri84@yahoo.com 14563 113
molayi841@yahoo.com 40211 467
momeni_dvm@yahoo.com 2146 4102
momeniabbas@yahoo.com 10310 216
mona_abayan@yahoo.com 433304 102
monji.khandani@gmail.com 11586 445
MR_DADJOU@YAHOO.COM 515 222
mr_fazli63@yahoo.com 2443 526
ms.pishbin@gmail.com 38004 334
mshafiei94@yahoo.com 51890 463
nadersouri@gmail.com 516888 345
naeemezolala@yahoo.com 1189 251
najian_herbal_group@yahoo.com 34637 438
nakisa20067@yahoo.com 18425 412
NAZSHAKER84@GMAIL.COM 425372 3101
nedataghavi 488327 464
negar.salehi@gmail.com 404865 482
neshathoney1@gmail.com 46091 2139
nooshdarou.alborz@gmail.com 22159 474
nooshinshahd@gmail.com 7846 123
nuredin1480@gmail.com 522440 4135
office.shahsavand@gmail.com 12402 394
omid.fish@gmail.com 54 328
omid.negini@gmail.com 38719 447
omidsaberiporafsaran@gmail.com 187757 495
organicplant01@gmail.com 519377 343
osvah88@chmail.ir 956 422
owji.zohreh@gmail.com 48618 233
pa.atik33@gmail.com 453922 2152
pa_ronak@yahoo.com 462277 565
pakdarmandaro@yahoo.com 434976 535
pakizehshooyan@yahoo.com 1332 4117
pakkanbazr@yahoo.com 16280 247
palizangroup@gmail.com 389551 4104
parefa93@hotmail.com 456805 202
parhizgar.amin959@gmail.com 2851 3115
parisa_phv@yahoo.com 666 323
parisashekarriz@gmail.com 512275 312
parmoonkazheh@yahoo.com 407643 2144
parnian57@gmail.com 432993 154
parsa.support@gmail.com 419262 552
parsimendaru@yahoo.com 296862 502
parsjooyesh1394@gmail.com 37815 205
parushat@yahoo.com 20050 2153
pcpalace.ps@gmail.com 7333 147
pdehkadak@yahoo.com 4629 4105
pepper_mint1387@yahoo.com 480435 225
perarinfood@gmail.com 7363 472
pharmacy_hr@yahoo.com 435290 554
piraiim@yahoo.com 2247 439
pooma1386@gmail.com 2334 156
poostkar@gmail.com 13663 553
pooyashimi93@gmail.com 14955 2145
pub_nosooh@yahoo.com 59708 169
publishertim@yahoo.com 9581 392
r.d@makiandampars.com 253388 477
r.fallah@sana-dis.com 457580 3100
r.taebnia@gmail.com 481767 106
r.yazdani@areeo.ac.ir 16894 243
r_ebadi29@yahoo.com 350810 459
rahavardzistpouyesh@gmail.com 790722 3110
rahmanherb@gmail.com 2340 503
rahmani9228684@gmail.com 38311 211
RAMEZANIJ1345@yahoo.com 4784 105
rangavaran.r@gmail.com 26683 145
ranjbar.ha@gmail.com 13757 542
rashidzade@gmail.com 391247 234
rdarzi66@yahoo.com 5473 181
re_ger@yahoo.com 2553 456
Researcher6420@hotmail.com 459599 228
Reza_daneshifard@yahoo.com 12435 166
reza.mousavi1366@gmail.com 44809 155
reza_nemati777@yahoo.com 9593 547
rezaabedi2112@gmail.com 15532 329/1
rmm 445968 559
roghanetalayasia@gmail.com 1880 4114
rostamloo.marketing@tezlabs.com 4712 479
Rrayaatisarya@gmail.com 313893 521
s.afrouz@ymail.com 8382 148
s.khosravi1104@gmail.com 386645692 426
s.mohammadi14762@yahoo.com 17650 3130
s.moradiazad@gmail.com 3529 111
s.p701@yahoo.com 123456 231
s.shahbazifar@yahoo.com 267 510
s_kadkhodaei@yahoo.com 488298 424
saadat.sayyari@yahoo.com 2719 206
sabbasn2@gmail.com 63813 579
sadeghi968@yahoo.com 36818 167
sadra_hesami@yahoo.com 9534 340
saeed_satari@yahoo.com 4896 551
saeedeh_bamdad@yahoo.com 391 433
saffron@novinsaffron.net 7335 437
saffronkzi@gmail.com 11398 308
safirardehal@yahoo.com 7929 389
sagepadco@gmail.com 410168 506
sahar.badragheh@yahoo.com 388926 404
saidi490@yahoo.com 6232 179
sajadjalalierad@gmail.com 3938 240
salam.dr.m.zahedi@gmail.com 14298 581
SALE@AMPTCO.COM 1801 250
sale1@parand.de 1677 235
sales@inoclon.com 17400 512
samabsamadinamin@yahoo.com 506 178
samaneh.alizadeh70@gmail.com 349966 142
samarghandco@gmail.com 322519 219
sana.alavi@payagenebiotech.com 419485 2150
sanabeldaroo@gmail.com 359301 558
sara.hassanpoor@gmail.com 494555 317
sarahnaqshbandi7@yahoo.com 16255 449
sazvar8342@gmail.com 5590 2126
sebato.alba@gmail.com 27023 4111
sebatofragance@gmail.com 27042 4112
sec@gpl.ir 147966 525
sehatco@ymail.com 143442 2132
sepehran7500@gmail.com 7500 2123
SEYEDBIO@GMAIL.COM 1251 4109
sg.artiman@yahoo.com 439752 476
shafagh.kuhrang@yahoo.com 89340 109
shafaghata@yahoo.com 1095 161
shahed.safar@gmail.com 33359 464/1
shahrzad472012@yahoo.com 25797 301
shakiba.shad11@yahoo.com 4158 454
sharif_1339@yahoo.com 8189533331 2160
shd.golestan@gmail.com 544 3102
shima_n_2955@yahoo.com 3159 386
shirin.rafiei@gmail.com 191581 487
shiva_azimii@yahoo.com 114347 2146
shivaaryannezhad@gmail.com 6582 331
shokoofeh.sefid@gmail.com 468241 332
shoppingroz@gmail.com 8807 212
shrasti@gmail.com 263517 2163
siamandelkhanizade@gmail.com 16551 170
siminzamanizadeh@gmail.com 48456 407
skhaninejad@yahoo.com 431 318
smohammadi1387@Yahoo.com 14923 4115
soheil_beygi1365@yahoo.com 376 410
SORENTT@YAHOO.COM 21412 491
spirulinatech@yahoo.com 57889 488
spnd1396@gmail.com 5345 489
ssghalam@gmail.com 59214 118
sshahidi.ara@gmail.com 11065 223
staba056@gmail.com 97 4120
suojan6920@gmail.com 111111 232
support@parsiteb.com 46414 580
support@telemediran.com 1031 3107
tabiatkariman@gmail.com 13295 336
tabibdaru@gmail.com 5352 402
taha_atari2004@yahoo.com 303406 566
tahagolekashan@gmail.com 5667 108
tahmasebi564@gmail.com 5279 203
tahura_kazeroon@yahoo.com 228 4122
takgol_87@yahoo.com 209568 128
taminyab.ir@gmail.com 480674 382
TARH.PRINT@GMAIL.COM 31262 221
tavanaei_m@yahoo.com 1482 159
tebgiaheamir@gmail.com 18388 572
tehrantoyur.h@gmail.com 483174 523
TM_19901369@yahoo.com 62305 177
vahid1186@yahoo.com 1071 516
vahidaghajanloo36@gmail.com 3010558 110
veryamehr@yahoo.com 515 4132
vgh_kashani@yahoo.com 23814 528
vmahdizadeh@gmail.com 237467 338
yasaman.chaychi84@gmail.com 37111 539
yasdarou@gmail.com 147507 555
yavari313@gmail.com 296 218
ykarizii@gmail.com 466292 395
yousefkalasar@gmail.com 389 227
zaeempublish@gmail.com   2143
zagros_gold@yahoo.com 33752 2136
zahabisajad@yahoo.com 1541 244
zahra.dahaghin@gmail.com 2054 391
zahrashakeri205@yahoo.com 797 209
zardast.mojtaba@gmail.com 2246 241
zare112233@ut.ac.ir 27245 327
zarirsaeidi@yahoo.com 6185 116
zarringiah@gmail.com 12087 347
zendegi.1991 2450 226
zistmarketing2015@gmail.com 368211 518
ترنج نگارستان شفق 6496 2149
خدمات فناوری-1   146
خدمات فناوری-2   149
صندوق های سرمایه گذاری-1   150
صندوق های سرمایه گذاری-2   153
موسسه آموزش عالی ربع رشیدی   339
0%