147
روز
روزشمار جشنواره و نمایشگاه
چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی،فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)
جانمایی هربراتوم

جانمای بخش هربراتوم

قابل توجه کلیه متقاضیان ارجمند جهت حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

ضمن سپاس و قدردانی از حضور ارزشمند شما که موجب غنای هرچه بیشتر این رویداد باشکوه ملی خواهد شد، ضمن ارائه نقشه کلی نمایشگاه و جانمایی غرفه ها، توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم:

1- پس از مشاهده جانمایی، ضروری است کلیه متقاضیان، آیین نامه موجود در این صفحه را تکمیل و نهایتا تا تاریخ 15 آبان ماه 1397 به دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه به شماره 83532166-021 فکس نمایند. بدیهی است دریافت غرفه منوط به تکمیل و ارسال آیین نامه مذکور می باشد. دانلود فایل آیین نامه

2- از آنجا که واگذاری غرفه ها رایگان می باشد، درصورتیکه شرکت به هردلیلی، امکان حضور در این رویداد را ندارد ضروری است نهایتا تا تاریخ 15آبان ماه، مراتب را کتبا به دبیرخانه اجرایی اعلام نماید. در غیر اینصورت با غایبینِ بدون اطلاع قبلی، برخورد حقوقی و قانونی خواهد شد و طبق مقررات، شرکت مذکور(غایب)ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

3-زمان تحویل غرفه برای عموم غرفه داران روز شنبه مورخ 1397/08/19 ساعت12:00ظهر به بعد و برای آن دسته از شرکت هایی که تمایل به غرفه سازی دارند، روز جمعه مورخ 1397/08/18 ساعت 12:00 ظهر به بعد می باشد. لازم به یادآوری می باشد که درصورت عدم تحویل، تجهیز و آماده سازی غرفه و نیز غرفه سازی، تا 12 ساعت پیش از افتتاحیه، کمیته اجرایی نمایشگاه مجاز به واگذاری غرفه به غیر می باشد.

پلن بخش هربراتوم

 

شماره غرفه نام شرکت
1 جهاد دانشگاهی
2 گیاهان سبز زندگی
3 ارمغان طبیعت کاسیا 
4 کشت بافت آسیا
5 سلول فناور دارو
6 شرکت رویان پژوهش آذربایجان
7 شرکت بستانه
8 باغ فیروزه
9 شرکت گلدشت خراسان جنوبی
10 شرکت گیاهان دارویی و صنعتی چویلان
11 موزه گیاهان دارویی البرز مرکزی
12 مهرتابان یاس
0%