147
روز
روزشمار جشنواره و نمایشگاه
چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی،فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)
1397/08/01 در ساعت 07:54:58

جانمایی غرفه

جانمایی غرفه های شرکت های خصوصی

جانمایی غرفه

قابل توجه کلیه متقاضیان ارجمند جهت حضور در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

ضمن سپاس و قدردانی از حضور ارزشمند شما که موجب غنای هرچه بیشتر این رویداد باشکوه ملی خواهد شد، نقشه کلی نمایشگاه و جانمایی غرفه ها (شرکت های خصوصی و مراکز دولتی)، در منوی سایت بخش جانمایی موجود می باشد. جهت جانمایی و دریافت شماره غرفه خود به این بخش مراجعه نمایید.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%