147
روز
روزشمار جشنواره و نمایشگاه
چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی،فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)
1397/08/07 در ساعت 17:55:06

زمان تحویل غرفه

زمان تحویل غرفه برای عموم غرفه داران

زمان تحویل غرفه

زمان تحویل غرفه برای عموم غرفه داران روز شنبه مورخ 1397/08/19 ساعت12:00ظهر به بعد و برای آن دسته از شرکت هایی که مجاز به غرفه سازی هستند، روز جمعه مورخ 1397/08/18 ساعت 12:00 ظهر به بعد می باشد. لازم به یادآوری می باشد که درصورت عدم تحویل، تجهیز و آماده سازی غرفه و نیز غرفه سازی، تا 12 ساعت پیش از افتتاحیه، کمیته اجرایی نمایشگاه مجاز به واگذاری غرفه به غیر می باشد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%