147
روز
روزشمار جشنواره و نمایشگاه
چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی،فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)
1397/07/11 در ساعت 15:29:28

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی

اطلاع رسانی به متقاضیان شرکت در بخش نمایشگاهی

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی

چهارمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی 
به اطلاع متقاضیان شرکت در بخش نمایشگاهی میرساند،اطلاعات ثبت نامی شما در حال حاضر در دست بررسی و ارزیابی می باشد و نتایج آن  در روز های آینده در سایت نمایشگاه اعلام خواهد شد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%